Trauma Coaching

Trauma’s die onbehandeld blijven leiden in veel gevallen tot ernstige psychische klachten, die weer kunnen leiden tot lichamelijke klachten of andersom.

Traumacoaching is een vorm van therapie die tegenwoordig sterk in de aandacht staat.  Door ons hectische en stressvolle leven, waar er weinig ruimte is voor ontspanning en heling, komt het steeds vaker voor dat mensen trauma’s ontwikkelen. Denk hierbij niet alleen aan lichamelijke trauma’s door ongelukken of het meemaken van ernstige incidenten, maar vooral ook aan psychische trauma’s. Deze kunnen tevens volgen op lichamelijke trauma’s.

 

Wat gebeurt er in mijn lichaam als ik een heftige gebeurtenjs meemaak?

Tijdens deze gebeurtenissen zetten we ons schrap, houden we onze adem in, bouwen we spanning op en schiet er een stoot adrenaline door ons lichaam heen. Dit is een overlevingsreactie van ons lichaam. Het lichaam maakt zich gereed om te vechten, vluchten, verdedigen, bevriezen, verlammen of dissociëren. Wanneer een gebeurtenissen te heftig is om in één keer te verwerken is er sprake van een trauma. In dat geval blijft een deel van de energie achter in ons lichaam en vormt een beperking of blokkade.  Dit kan de rest van je leven onprettige gevolgen of klachten geven zoals fysieke, mentale en emotionele beperkingen en in het ergste geval zelfs leiden tot een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

 

Wanneer spreek je van een trauma?

Iedereen maakt in zijn of haar leven gebeurtenissen mee, die we niet als fijn ervaren. Dit kan zowel in je kinder- en/of jeugdjaren zijn of in je volwassen jaren. Het woord trauma klinkt erg zwaar, maar het kan iedereen overkomen. Wat de een ervaart als een verschrikkelijk ingrijpende gebeurtenis kan voor de ander nietszeggend zijn.

Een trauma hoeft niet direct gesignaleerd of gevoeld te worden, dat betekent echter niet dat uit een ervaring niet een trauma kan voortvloeien. Gebeurtenissen die zouden kunnen leiden tot een trauma zijn onder andere: een schrikreactie, ruzie, ongeluk, operatie of een sterfgeval ( dit kan zowel van een persoon of van een dier zijn). Soms hebben we helaas ook te maken met een beroving, aanranding of verkrachting. De ernst van een gebeurtenis zegt dus niets over of er wel of niet een trauma kan ontstaan. Dit is per persoon verschillend

 

Wat is een PTSS en wat zijn de symptomen?

 • Concentratieproblemen en geheugenproblemen
 • Prikkelbaarheid, woedeaanvallen
 • Geen interesse meer hebben in de omgeving
 • Depressieve stemming
 • Slaapproblemen: moeite met inslapen of doorslapen
 • Flashbacks van beelden van de gebeurtenis, die soms onverwacht opduiken
 • Nachtmerries waarin het trauma wordt herbeleefd
 • Schuld- of schaamte gevoel
 • Je schrikt snel
 • Gebruik van medicijnen of andere verdovende middelen
 • zoals alcohol en drugs
 • Vermijding van prikkels die aan het trauma doen denken
 • Het gevoel een beperkte toekomst te hebben

 

HERKEN JIJ JEZELF?

 

Denk je je te herkennen in bovenstaande symptomen en duren deze symptomen langer dan een maand? Dan zou er sprake kunnen zijn van de angststoornis Ptss.

Er is goed nieuws, deze angststoornis kan namelijk erg goed behandeld worden door verschillende soorten therapieen. Hoe sneller je erbij bent, des te beter het resultaat over het algemeen is.

 

Herkenbaar? Bel me voor een vrijblijvend gesprek om te kijken wat ik voor je kan betekenen.