Trauma Coaching

SERVICES

You can turn trauma around.  – Jim Rye

We spreken van een trauma als het gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden zoals herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Enkelvoudig trauma

Als je in het dagelijkleven last hebt van psychische problemen die samenhangen met nare ervaringen zoals een ongelukig of iets anders naars dan spreken we over een enkelvoudig trauma. 

Meervoudig trauma

Heb jij meerdere nare ervaringen gedurende periode dan spreken we van een meervoudig trauma.  Dit staat voor chronische, zich herhalende nare gebeurtenissen.

Complex

Complex trauma is een gevolgs van een enkel- of meervoudig trauma wat heeft geleid tot opgelopen klachten op verschillende gebieden.

Concentratieproblemen & geheugenproblemen
Prikkelbaarheid & woedeaanvallen
geen interesse meer hebben in de omgeving
depressieve stemming
slaapproblemen: moeite met inslapen of doorslapen
flashbacks van beelden van de gebeurtenis, die soms onverwacht opduiken
nachtmerries waarin het trauma wordt herbeleefd
schuld- of schaamte gevoel
je schrikt snel
gebruik van alcohol en drug
vermijding van prikkels die aan het trauma doen denken
het gevoel een beperkte toekomst te hebben
Trauma’s die onbehandeld blijven leiden in veel gevallen tot ernstige psychische klachten, die weer kunnen leiden tot lichamelijke klachten of andersom.

Traumacoaching is een vorm van therapie die tegenwoordig sterk in de aandacht staat. Door ons hectische en stressvolle leven, waar er weinig ruimte is voor ontspanning en heling, komt het steeds vaker voor dat mensen trauma’s ontwikkelen. Denk hierbij niet alleen aan lichamelijke trauma’s door ongelukken of het meemaken van ernstige incidenten, maar vooral ook psychische trauma’s. Deze kunnen tevens volgen op lichamelijke trauma’s.

Wat gebeurt er in mijn lichaam als ik een heftige gebeurtenis meemaak?

Tijdens deze gebeurtenissen zetten we ons schrap, houden we onze admin in, bouwen we spanning op en schiet er een stoot adrenaline door ons lichaam heen. Dit is een overlevingsreactie van ons lichaam. Het lichaam maakt zich gereed om te vechten, vluchten, verdedigen, bevriezen, verlammen of dissociëren. Wanneer een gebeurtenissen te heftig is om in één keer te verwerken is er sprake van een trauma. In dat geval blijft een deel van de energie achter in ons lichaam en vormt een beperking of blokkade. Dit kan de rest van je leven onprettige gevolgen of klachten geven zoals fysieke, mentale en emotionele beperkingen en in het ergste geval zelfs leiden tot een posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

wanneer spreek je van een trauma?

Iedereen maakt in zijn of haar leven gebeurtenissen mee, die we niet als fijn ervaren. Dit kan zowel in je kinder- en/of jeugdjaren zijn of in je volwassen jaren. Het woord trauma klinkt erg zwaar, maar het kan iedereen overkomen. Wat de een ervaart als een verschrikkelijk ingrijpende gebeurtenis kan voor de ander niet nietszeggend zijn.

Een trauma hoeft niet direct gesignaleerd of gevoel te worden, dat betekent echter niet dat uit een ervaring niet eens trauma kan voortvloeien. Gebeurtenissen die zouden kunnen leiden tot  een trauma zijn onder andere: een schrikreactie, ruzie, ongeluk, operatie of een sterfgeval ( dit kan zowel van een persoon of van een dier zijn). Soms hebben we helaas ook te maken met een beroving, aanranding of verkrachting. De ernst van een gebeurtenis zegt dus niets over of er wel of niet en trauma kan ontstaan. Dit is per persoon verschillend.

personen
LOPENDE behandelingEN
SUCCESVOL BEGELEID

MAAK NU EEN AFSPRAAK VOOR EEN KENNISMAKING

CONTACT
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google